دیگ بخار برقی

  • Electric Steam Boiler

    دیگ بخار برقی

    دیگهای بخار برقی ، دیگ بخار گرمایش الکتریکی نیز نامیده می شود ، از برق به عنوان منبع انرژی استفاده می کند و آن را به انرژی گرمایی تبدیل می کند ، بخار / آب / روغن را در دمای بالا تولید می کند.